Historie Seychel

Předkoloniální historie

O nejstarší (předevropské) historii na Seychelských ostrovech toho příliš nevíme. Přibližně v období 300-200 let př.n.l. se zde pravděpodobně zdržovali Malajci původem z Bornea.

Arabští mořeplavci, kteří se během svých obchodních cest pohybovali i v západní části Indického oceánu, zřejmě o existenci ostrovů věděli, nicméně Seychely neosídlili. Jako jeden z důkazů arabského povědomí o Seychelách slouží rukopis pocházející z roku 851 n.l., kde se jeden z obchodníků kromě Malediv zmiňuje i o území dnešních Seychel. Dlouho před objevením Seychel Evropany obchodovali arabští kupci s ořechovými plody palmy „coco de mer“, která roste pouze na Seychelách.

Období objevů

V roce 1502 spatřil Vasco de Gama při své cestě z Indie do východní Afriky skupinku ostrovů, které se později staly známé pod názvem Amiranty. Ostrovy žulového původu byly tehdy Portugalci zaneseny do map jako „Sedm Sester“.

V roce 1609 se při silné bouři do podobných míst zatoulala posádka lodi britské Východoindické společnosti. Na jednom z ostrovů si díky dostatku pitné vody, rybám a kokosovým ořechům mohli britští mořeplavci doplnit zásoby a přežít tak náročnou plavbu do Indie. Po návratu domů ovšem tento objev britskou vládu nezaujal, a proto se žádné další objevné plavby do oblasti Seychel navzdory jejich přírodnímu bohatství nekonaly.

Ke konci 17. století začali Indickému oceánu dominovat piráti. Ti se usídlili na Madagaskaru a okrádali lodě, blížící se směrem od Rudého moře a Perského zálivu.

Důležitou roli v historii Seychel sehrál nedaleký ostrov Île de France (od r. 1810 Mauricius), který byl okupován Francouzi od roku 1710. Jeho správce Bertrand Francois de la Bourdonnais měl na přelomu 30. a 40. let 18. století za úkol střežit obchodní cesty Francouzů do Indie. Sám bývalý námořník, Bourdonnais se také snažil zrychlit plavbu z Mauricia do Indie, a tak v roce 1742 vyslal expedici pod velením Lazara Picaulta, aby přesněji zmapovala oblast severovýchodně od Madagaskaru. Lodě Elizabeth a Charles zakotvily 21. prosince 1742 poblíž pláže Anse Boileau na ostrově, který Picault pojmenoval Île d’Abondance. Zmapování oblasti se ovšem jevilo jako nedostatečné, a proto byla výprava se stejným velitelem vyslána znovu v roce 1744. Lazar Picault přejmenoval hlavní ostrov – tentokráte mu přiřkl jméno Mahé a celému souostroví se začalo říkat Îles de la Bourdonnais. Jakmile však byl de la Bourdonnais nahrazen v čele Île de France, upadly „seychelské“ ostrovy opět v zapomnění.