Nezávislé Seychely

Až do roku 1964 nebyla založena žádná nová politická hnutí. V tomto roce byla založena Seychelská strana lidová (dále SPUP) a do jejího čela se postavil France Albert René. Jeho strana volala po naprosté nezávislosti na Velké Británii. Seychelská demokratická strana (dále SDP) vedená Jamesem Manchamem byla založena ve stejném roce jako SPUP. SDP chtěla naopak větší integraci v rámci Spojeného království.

V březnu roku 1970 se konalo ústavní shromáždění, na kterém se sešli političtí zástupci Seychel a Velké Británie, včetně předsedů SPUP a SDP Reného a Manchama. Volby v tomto roce přinesly novou seychelskou ústavu a vynesly Jamesi Manchamovi pozici ministerského předsedy.

Další volby z dubna roku 1974 měl rozhodnout souboj mezi SPUP a SDP – souboj o seychelskou nezávislost. Následující vyjednávání s Brity vyústily v dohodu, dle které se 29. června 1976 staly Seychely nezávislou republikou, patřící do uskupení Commonwealth. Prezidentem se stal James Mancham, křeslo premiéra získal France Albert René. Jednání také vrátila Seychelám ostrovy Aldabra, Farquhar a Désroches, které jim byly odebrány v roce 1965.

Republika jedné strany

5. června 1977 došlo ke státnímu převratu a Mancham byl během své nepřítomnosti sesazen z funkce prezidenta Seychelské republiky, ve které ho nahradil France Albert René. SPUP přejala název SPPF (Seychelles People´s Progressive Front) a stala se v letech 1977 – 1991 jedinou politickou stranou na Seychelách. Tyto roky jsou též nazývány jako období „druhé republiky”.

V roce 1981 se s cílem návratu proamerického Jamesa Manchama na prezidentský post neúspěšně pokusil o státní převrat Mike Hoare. Další hrozba pro seychelskou vládu přišla v srpnu roku 1982, nicméně odboj byl potlačen během pouhých 2 dní.

Obnovení demokracie

Na výjimečném sjezdu strany SPPF dne 4. prosince 1991 oznámil prezident René návrat k pluralitnímu systému po bezmála 15 letech vlády jedné strany. Ve stejném měsíci byla pozměněna ústava tak, aby se voleb mohlo zúčastňovat více politických stran. Jedním z navrátilců z exilu v roce 1992 by i bývalý prezident James Mancham, který oživil svoji stranu SDP, tentokrát pod názvem DP (Democratic Party). Voleb do ústavní komise konajících se v červnu 1992 se nakonec zúčastnilo 8 politických stran.

Ústavní komise se skládala z 22 členů (14 z SPPF, 8 z DP) a jejím hlavním posláním bylo vytvoření nové demokratické ústavy, na čemž se shodli i prezident René s Jamesem Manchamem. K dohodě o konečné podobě ústavy došlo v květnu 1993. Tento návrh byl v zápětí schválen v referendu, když se za něj postavilo 73,9 % obyvatel.

První prezidentské volby pod novou konstitucí se konaly v červnu roku 1993 a úspěch slavil France Albert René a jeho SPPF. Stejný scénář se opakoval i o 5 let poději v březnu roku 1998, kdy se SPPF v čele s Reném opět těšila největší podpoře. V roce 2004 převzal prezidentskou funkci po Reném dosavadní viceprezident James Alix Michel, který byl znovu zvolen v roce 2006 a je současným prezidentem Seychel.