Obyvatelstvo Seychel

Celkový počet obyvatel se pohybuje okolo 80 000. Smíšenou seychelskou populaci tvoří potomci evropských kolonistů (zejména Francouzů), afrických otroků a také asijských přistěhovalců. Naprostá většina obyvatel je soustředěna na ostrovech Mahé, Praslin a La Digue, z nichž více jak 70 000 žije na prvně jmenovaném ostrově – na Mahé.

Nejrozšířenějšími jazyky na Seychelách jsou angličtina a francouzština. Rodným jazykem obyvatel bývá kreolština. Ani příchod Angličanů, kteří zavedli do škol a na úřady anglický jazyk, nic nezměnil na tom, že Seychelská kultura zůstává doménou francouzských tradic a zvyků. Také francouzsky znějící jména obyvatel mají se svými 70 % jasnou převahu nad anglickými.

Co se týče náboženství, 89 % obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi, 7 % vyznává církev anglikánskou. Zbytek tvoří menší náboženské komunity.