Ochrana životního prostředí na Seychelách

Jak je běžné u mnoha křehkých ostrovních ekosystémů, člověk po svém příchodu na Seychely mohl jen sledovat, jak se postupně snižuje biodiverzita na ostrově a jak mizí například většina želv obrovských ze žulových ostrovů, jak se zmenšuje plocha lesů a jak vymírají rostlinné i živočišné druhy. V porovnání s jinými podobnými ostrovy je vymírání na Seychelách přeci jen pomalejší a to nejen proto, že byly osídleny až na konci 18. stol., ale i proto, že je zde dokonale propracovaný systém ochrany životního prostředí.

Za unikátnost seychelského přístupu k ochraně životního prostředí hovoří samotná čísla: do projektu pro zachování biodiverzity a pro omezení znečišťování moře bylo od roku 1993 s podporou Světové banky investováno již 1,8 milionu dolarů. Studie zabývající se tímto programem prokazuje, že na Seychelách žije nejméně 30 druhů plazů a obojživelníků, 15 druhů ptáků, 3 druhy savců a 75 druhů rostlin (z celkového počtu 1170), které nenajdeme nikde jinde na světě. Ve vodách Indického oceánu obklopujícího Seychely se navíc pohybuje téměř tisícovka rozmanitých druhů ryb, přičemž z 1/3 jde o ryby korálové.

Pravděpodobně první vědeckou studii provedl na Seychelách Marion Dufresne se svojí expedicí, která se konala roku 1768 (dva roky před osídlením ostrova). Pozorování, která provedli jsou velmi cenná, protože ukazují přírodní podmínky na ostrově před tím, než je začal ovlivňovat člověk.

Seychelané se začali zabývat ochranou svého přírodního bohatství v 60. letech 20. století, kdy byla vytvořena společnost Nature Conservancy Commission, později přejmenovaná na Seychelles National Environment Comission.

Dnes mají Seychely několik velmi přísných zákonů na ochranu přírodního dědictví, které se na ostrovech nachází. Nejznámějšími druhy, které byly zachráněny před téměř jistým vyhynutím jsou drozdovitý pěvec šáma seychelská a rákosník seychelský. Tito ptáci, kteří byli k nalezení již jen na jednom ostrově, byli postupně úspěšně přemístěni i na další ostrovy. Na Seychelách žije 12 endemických ptačích druhů: drongo aldaberský, šáma seychelská, lejskovec seychelský, snovatec seychelský, výreček ostrovní, kruhoočko seychelské, salangana seychelská, holub bradavičnatý, bulbučík seychelský, rákosník seychelský a strdimil seychelský.

Na Seychelách jsou dvě místa se statusem Světového dědictví UNESCO, a to atol Aldabra (největší korálový atol na světě) a Vallée de Mai na ostrově Praslin, o kterém se říká, že je to původní místo zahrad Edenu. Dále na Seychelách najdeme 6 mořských národních parků, včetně nejznámějšího St. Anne National Marine Park, který leží v těsné blízkosti hlavního města Victoria. Národní parky, Mořské parky a Přírodní rezervace pokrývají více než 40 % seychelské pevniny a významnou část pobřežních vod obklopujících Seychely.