Vznik Seychelských ostrovů

Před 200 miliony lety, tvořil superkontinent Pangea veškerou pevninu na Zemi. Rozpad Pangey znamenal vznik dvou nových kontinentů – Laurasie na severu a Gondwany na jihu. Gondwana se později opět rozdělila – od Afriky se odtrhl Madagaskar a Indie. Na místě, kde se tři posledně zmíněné pevniny dříve stýkali, vznikla perla Indického oceánu – Seychely – jediné ostrovy žulového původu na světě.

Pro mnoho návštěvníků mohou Seychely představovat skutečný ráj na Zemi, jelikož většinu své historie zůstaly zcela netknuty lidskou civilizací. Navíc k Seychelám patří i řetězec nádherných ostrůvků a atolů, které leží mimo oblast ostrovů žulového původu. Za zmínku stojí především Aldabra, kde suchozemským živočichům stále dominují plazi a na březích hnízdí tisíce želv. Co se týče přírody, jsou Seychely bezkonkurenčně nejrozmanitějším souostrovím v Indickém oceánu.